Britanska kompanija pokreće evropsku rudarsku revoluciju, i to iz BiH

0

Britanska kompanija Mineco, koja u regionu Zapadnog Balkana vodi nekoliko rudnika olova i cinka, zajedno sa partnerima počela je rad na velikom evropskom projektu “Impact” čiji je cilj da pokrene “rudarsku revoluciju” pronalaženjem najboljih metoda za iskorištavanje manjih nalazišta metala.

Prvi test rudnik bit će rudnik Geomet u opštini Olovo u BiH, u vlasništvu Mineca. Tu će biti sprovedeno istraživanje u koje su uključeni stručnjaci iz oblasti geoetike i socijalne i ekološke održivosti kako bi se razmotrili načini na koje se tehnologija može primjenjivati u budućnosti.

U okviru projekta, u Olovu i Sarajevu će sredinom maja biti organizovana konferencija i radionica.

“U okviru ovog projekta 10 partnerskih organizacija iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Finske bavit će se pronalaženjem inovativnog načina za eksploataciju mineralnih sirovina na manjim nalazištima, čija je eksploatacija sa postojećim rješenjima neisplativa“, rekao je direktor operacija Mineca Ltd, Dominic Roberts, istakavši i da rješenja do kojih se dođe istraživanjima treba da dovedu do modela koji bi mogli da budu primijenjeni i održivi širom Evrope.

Prema njegovim riječima, Mineco Grupa učešće u ovom projektu vidi kao čast, ali i dokaz ispravnog postupanja u svojoj dosadašnjoj praksi vođenja rudnika. Prenosi Biznisinfo.ba

“Mineco je uvijek posezao za inovativnim rješenjima i oslanjao se na najbolje međunarodne prakse i principe kako bi došao do najboljih modela eksploatacije“, istakao je Roberts.

U ovom trenutku, kako bi organizovale nove rudnike svjetske klase, kompanije moraju da ulažu u velike infrastrukturne projekte kako bi zadovoljile količinske zahtjeve, kao i da sprovode skupe studije izvodljivosti da bi dokazale dugoročnu komercijalnu održivost potencijalnih lokacija.

Međutim, velika ekonomska kriza u posljednjoj deceniji, ograničila je investicije u ovoj oblasti, što je imalo razarajući efekat na sektor sirovina i destabilizovalo tržište metala.

“Ovo istraživanje uzbudljivo je zato što ima potencijal da identifikuje brojne manje naslage širom svijeta koje će konačno unaprijediti bezbjednost snabdijevanja proizvođača materijalima“, istakla je vodeća stručnjakinja projekta dr. Kathryn Moore, predavačica iz oblasti strateško-kritičnih i metala zelenih tehnologija na Rudarskom fakultetu Camborne, Univerziteta u Exeteru u Velikoj Britaniji.

Projekat “Impact“ dobio je iz Programa EU za istraživanje i inovacije “Horizont 2020“ podsticaj od sedam miliona eura, kako bi razvio ciljane, tehnološke inovacije u dizajnu rudarske opreme, kao i u planiranju u oblasti rudarstva.

Članovi tima izjavili su da će inovacije ne samo smanjiti potrebu za studijama izvodljivosti, već će i poboljšati kvalitet izvađenog materijala, infrastrukturu, korištenje zemljišta, potrošnju resursa i stvaranje otpada.

Dana Finch, rukovoditeljica projekta, također sa Rudarskog fakulteta Camborne, navela je da etička pitanja predstavljaju samu srž ovog projekta.

O Mineco Grupi

Mineco Ltd je dio Mineco Grupe. Mineco je međunarodna grupa kompanija čije su osnovne djelatnosti međunarodna trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja.

Mineco se bavi ulaganjem i razvijanjem prvenstveno rudnika olova i cinka u zemljama Jugoistočne Evrope i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, gdje se Grupa pojavljuje kao jedan od vlasnika. Mineco Grupa posluje na četiri kontinenta – u Evropi, Aziji, Africi i Sjevernoj Americi sa godišnjim prometom između 250 i 350 miliona USD.

U regionu Zapadnog Balkana, Mineco zapošljava oko 1500 ljudi. Mineco je jedan od najvećih investitora u Bosni i Hercegovini, sa uloženih više od 40 miliona eura. Pored Geometa, sa partnerima, Mineco upravlja rudnicima olova i cinka Gross u Srebrenici i u Srbiji: Rudnik kod Gornjeg Milanovca i Veliki Majdan kod Ljubovije, a priprema otvaranje i rudnika olova, cinka i bakra Bosil-Metal kod Bosilegrada.

Pored rudarstva, Mineco grupa u regionu Zapadnog Balkana investira u obnovljive izvore energije, a prije svega u projekte izgradnje mini i malih hidroelektrana.

(Minut.ba)

Komentari su onemogućeni.